Værdikort

Værdikortet er lavet ud fra samme metode for både byerne og det åbne land. Værdikortlægningen baserer sig på en vurdering af skadesomkostninger, altså værdien af de skader, der kan ske i tilfælde af oversvømmelse.

Skadeomkostningerne ved oversvømmelse er værdisat med værdier fra 0,1 til 10 indenfor kategorierne: Bebyggelse, landbrugsjord, natur, anlæg og kulturarv. Værdisætningen kan ses her. Værdierne er sat ud fra en vurdering af værdi og omfang af skadsomkostninger samt samfundsmæssige konsekvenser af skadesomkostninger.

Værdierne er angivet i point pr. m2. Point angiver en værdi og en prioritering, som skal ses i forhold til kortlægningens overordnede detaljeringsniveau. Værdikortene giver et overordnet billede af det relative værditab i forhold til skadesomkostninger i Tønder Kommune. Ønsker man at anvende værdikortene i arbejdet med konkrete klimatilpasningsprojekter, anbefaler vi, at der bliver foretaget en individuel vurdering af værditab i det konkrete område. Se værdikort for byerne i boksen til højre.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Kort

Åbn interaktivt kort