Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Risikobillede Risikokort Screening af risiko for oversvømmelse af det åbne land Vandløb

Screening af risiko for oversvømmelse fra vandløb

Der er lavet en simpel og usikker undersøgelse af, hvor problemområderne kan befinde sig, på baggrund temakort fra Naturstyrelsen. Kortene illustrerer, hvor terrænet langs vandløb er lavt. Det viser, hvor vandstanden bliver højere end terrænhøjden. Der er valgt et tilfældigt vandspejl, som er hævet 0,5 m. Dette angiver ikke nogen sandsynlighed for hvor ofte en sådan oversvømmelse vil forekomme. Der er altså ikke tale om en egentlig fremskrivning af vandstandsstigningen, men det indikerer, hvilke områder, der kan tage skade ved oversvømmelser.

Kortlægningen fortæller ikke noget om sommer og vinter forhold, hvilket kan gøre det vanskeligt at vurdere risikoen i forhold til den reelle kapacitet i vandløbene. Kapaciteten i vandløbene skal ses i forhold til hvor store områder, der afvander til vandløbene. Det kan både være byområder eller landbrugsjord. Kortlægningen har udelukkende vejledende karakter og bør ikke lægges til grund for eventuelle klimatilpasningstiltag.

Se screeningskortene af risikoen for oversvømmelse fra vandløb i det åbne land i linket i boksen til højre.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Kort

Link til kort