Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Risikobillede Risikokort Screening af risiko for oversvømmelse af det åbne land

Screening af risiko for oversvømmelse af det åbne land

Risikokortet viser, om der er lav, under middel, middel eller over middel risiko for skader som følge af oversvømmelser. For de ikke kloakerede områder, altså det åbne land, er risikokortet opdelt i fire kategorier: Nedbør, havvand, vandløb og grundvand. Kortene er baseret på screeningsværktøjer, som Staten stiller til rådighed. Kortene er detaljeret efter et 100 x 100 m grid. Kortet viser således inden for et relativt stort område, den gennemsnitslige risiko for oversvømmelser. Denne store skala giver usikkerheder.

Resultaterne kan alene bruges på et meget overordnet niveau, som indikerer hvor i Tønder Kommune, der kan komme oversvømmelser. Der kan ikke laves konkrete klimatilpasningstiltag på baggrund af denne kortlægning. Det kræver mere detaljeret analyse for et bestemt område, før man kan vurdere den faktiske risiko i området.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Links

Screeningsværktøjer fra klimatilpasning.dk