Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Risikobillede Risikokort Screening af risiko for oversvømmelse af det åbne land Nedbør

Screening for risiko for oversvømmelse fra nedbør

Kortene viser de områder i kommunen, som kan blive skadet ved oversvømmelser ved kraftig regn. Der er et kort for 2010 og et fremskrevet til 2050. Sammenholdt giver disse en fornemmelse af, hvor der sandsynligvis kommer flere oversvømmelser som følge af klimaforandringerne.

Kortene er udarbejdet med udgangspunkt i Naturstyrelsens lavningskort. De viser lavninger i terrænet, som kan forventes at blive fyldt med vand ved regn. Kortene er baseret på en simpel terrænanalyse og tager blandt andet ikke hensyn til lavningens udstrækning, vandets faktiske strømninger på overfladen, kloakeringer og dræning. Netop afvanding i form af pumpning ved Tøndermarsken og dræning ved landbrugsarealer er en afgørende mangel. Kortene kan derfor alene benyttes til udpegning af de bruttoområder i det åbne land, hvor der foreligger en teoretisk mulighed for oversvømmelse på grund af nedbør.

Se screeningskortene af risikoen for oversvømmelse fra nedbør i det åbne land i linket i boksen til højre.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Kort

Link til kort 2010

Link til kort 2050