Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Risikobillede Risikokort Screening af risiko for oversvømmelse af det åbne land Havvand

Screening af risiko for oversvømmelse fra havvand

Der er foretaget en screening af oversvømmelse fra havet i 2050 med udgangspunkt i temakort fra Naturstyrelsen. Det er sket ved at fremskrive vandstandsstigninger, der statistisk optræder hvert 10., 20., 30. og 50. år. Disse er sammenholdt med en terrænmodel. Screeningen er foretaget med udjævnede vandstande, for at vurdere med hvilken sandsynlighed havet stiger til over digetop i fremtiden. Der er ikke indregnet bølgepåvirkningens effekter. Det er en meget forsimplet tilgang. I virkeligheden sker oversvømmelser ved diger ofte, fordi bølgerne slår over diget og gnaver bagsiden af diget eller slår hul i forskråningen.

De kortlagte oversvømmelsers hyppigheder på Rømø er stærkt overdrevne i forhold til de faktisk oplevede situationer. Det har ikke været muligt at analysere årsagen hertil, men skyldes formodentlig usikkerhed eller fejl i terrænmodellen. Dette er en grov forsimpling af virkeligheden, og oversvømmelseskortene skal derfor betragtes som absolut ”worst case” scenarier på screeningsniveau.

Kystdirektoratet har senest i 2011 vurderet på Vadehavdigernes sikkerhed, som den ser ud i det nuværende klima. Det kan du læse mere om i link-boksen til højre. Kystdirektoratet vurderer overordnet, at alle de undersøgte diger har en tilstrækkelig styrke set i forhold til de beskyttet værdier.

Se screeningskortene af risikoen for oversvømmelse fra havvand i det åbne land i linket i boksen til højre

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Kort

Link til kort 2010

Link til kort 2050


Links

Digeanalyser fra Kystdirektoratet