Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Risikobillede Risikokort Screening af risiko for oversvømmelse af det åbne land Grundvand

Screening af risiko for oversvømmelse fra grundvand

Til brug for screening af risikoen for stigende grundvandsspejl er anvendt Naturstyrelsens grundvandskort udarbejdet af GEUS. Kortene viser grundvandetsniveauet fremskrevet til 2050. Kortet viser også, hvor grundvandet forventes at stige til 0 – 1 m under terræn, fra 2010 til 2050.

Screeningsværktøjet undersøger variationer i grundvandsdannelse og dybde til grundvandsspejlet, hvor der er taget hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Grundvandskortet giver et indtryk af, om et område bliver berørt af ændringer i grundvandsstand og grundvandsdannelse. Kortet tager ikke hensyn til lokale ændringer i dræningsforhold og vandindvindinger. Kortene har udelukkende vejledende karakter.

Se screeningskortene af risikoen for oversvømmelse fra grundvand i det åbne land i linket i boksen til højre.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Kort

Link til kort