Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Risikobillede Oversvømmelseskort Screeningskortlægning for det åbne land

Screeningskortlægning for det åbne land

Oversvømmelseskortene for det åbne land er opdelt i fire kategorier: Nedbør, havvand, vandløb og grundvand. Kortene er baseret på de screeningsværktøjer Staten stiller til rådighed. Kortene er beregnet ud fra en lav detaljeringsgrad efter et grid på 100 x 100 m. Det betyder, at hvis kortet viser risiko et sted, er det et udtryk for, at der indenfor 100 x 100 m på det sted, er risiko for oversvømmelse. Denne store skala giver usikkerheder.

Metoderne til de fire kortlægninger er screeningsmetoder, det vil sige at de er grovkornet og hver især har nogle store usikkerheder. Resultaterne for kortlægning af det åbne land kan kun bruges på et meget overordnet niveau. Der kan ikke laves konkrete klimatilpasningstiltag på baggrund af denne kortlægning, det vil kræver yderligere viden.

Screeningskortene for oversvømmelse i det åbne land samt metoden bag dem kan ses i denne baggrundsrapport.

 risikokortlaegning_for_det_aabne_land_for_toender_kommune.pdf (9.2 MB)

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Links

Screeningsværktøjer fra klimatilpasning.dk