Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Risikobillede Oversvømmelseskort Kortlægning for byer

Kortlægning for byer

Kortlægningen af de kloakerede områder omfatter byerne: Abild, Agerskov, Arrild, Bedsted, Brandrup, Bredebro, Brøns, Frifelt, Husum Ballum, Højer, Jejsing, Løgumkloster, Møgeltønder, Rangstrup, Rørkær, Sejerslev, Skærbæk, Toftlund, Tønder, Visby og Øster Højst. Se kortlægningen i boksen i højre side.

For kloakerede områder er fremskrivninger af nedbør til år 2050 foretaget for gentagelsesperioder på 5, 10, 20, 50 og 100 år. Regn med en gentagelsesperiode på eksempelvis 10 år er en regnhændelse som statistisk set vil forekomme én gang hvert 10. år.

Oversvømmelseskortet viser oversvømmelsernes udbredelse på terræn som følge af overbelastning af kloaksystemet eller steder, hvor vandet ikke kan komme væk. Vanddybder på under 15 cm i oversvømmelseskortet er ikke vist, da det er vurderet, at disse ikke vil give anledning til skade. Kortlægningen er beregnet ud fra et 5 x 5m grid, som fastsætter nøjagtigheden for oversvømmelserne. Kortet viser ikke, hvor problemet med oversvømmelserne er inden for 5 x 5 m (25 m2).

Beregningerne er baseret på en kombineret én- og todimensionel hydrodynamisk afløbs- og overflademodel. Den består af en terrænmodel og en hydrauliske model af regnen, som laver beregninger ud fra kloaksystemet og strømningsveje på overfladerne. Modellen beregner dynamisk voluminer og vandstande på terræn. Vandspejl i vandløb og grundvandsspejlet bliver beregnet ud fra et fastsat niveau. Dermed tager modellen ikke højde for de kumulative effekter, det vil sige, hvad der kan ske, når flere vandstande stiger på én gang. Det er eksempelvis når, der både regner kraftigt og grundvandsspejlet er steget. Det giver en upræcished, som der skal tages højde for ved brugen af kortlægningen.

Oversvømmelseskortene er baseret på den viden, vi på nuværende tidspunkt har om kloakkerne. Den er nogle steder manglefuld. Se oversvømmelseskort for byerne i boksen til højre.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Kort

Åbn interaktivt kort