Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Relation til øvrige planer

Relation til øvrige planer

Klimatilpasningen i Tønder Kommune kan betragtes på flere niveauer i forhold til den generelle planlægning i kommunen. Hvordan indholdet i denne klimatilpasningsplan påvirker de øvrige planer i Tønder Kommune kan ses i handleplan for klimatilpasning.

På et overordnet strategisk niveau er klimatilpasningsplanen i sammenhæng med Den Regionale Udviklingsplan for Syddanmark, Tønder Kommuneplan 2009-2021 og Tønder Kommunes Planstrategi ”Grænseløs virkelighed”. Fremover vil klimatilpasning indgå som et uddybet tema i kommende kommuneplaner og med tiden blive en integreret del af den øvrige strategiske planlægning i Tønder Kommune.

I kommende kommuneplaner vil klimatilpasning have stor betydning for arealudlægning, overordnede rammeområder og retningslinjer for Tønder Kommunes fysiske udvikling. Klimatilpasning spiller en stadig større rolle i byudviklingen. I kommende midtbyplaner og udviklingsplaner for de 5 centerbyer vil klimatilpasnings formål og hensyn fremgå tydeligt og målbart. Klimatilpasning indgår også som del af kommende lokalplaner for større bygge- og anlægsprojekter.

Statens vand- og naturplaner er bindende for de planer og projekter, som kommunerne vil gennemføre. Kommunerne skal lave handleplaner for at opfylde de mål, som statens planer udstikker. Klimatilpasningsprojekter kan være med til at opfylde de mål, der er sat i vand- og naturplanerne.

Spildevandsplanen for Tønder Kommune viser, hvordan spildevandet bliver renset i kommunen. Spildevandsplanen  fastlægger, hvordan kloakerne skal udvides samt hvordan regnvand og spildevand skal håndteres. Tønder Forsyning er ansvarlig for driften af spildevandsanlæg. Projekter, som skal sikre byer og byområder mod oversvømmelser på grund af klimaforandringer, skal fremgå af spildevandsplanen. Tønder Forsyning kan være med til at betale for projekterne i byerne, hvis det er beskrevet i spildevandsplanen. Spildevandsplanen skal følge retningslinjer fra kommune- og vandplanen.

Tønder Kommune har en generel beredskabsplan, som beskriver, hvordan Tønder Kommune yder en forsvarlig indsats i ekstraordinære situationer og håndterer omfattende hændelser. Derudover har Tønder Kommune også særlige delberedskabsplaner for stormflod og ådiger. Ekstremme situationer med risiko for voldsomme oversvømmelser klimatilpasser vi ikke til. Her tager beredskabsplanen over. Det er sjældent, at sådanne ekstraordinære situationer opstår.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Links

Kommuneplan for Tønder Kommune

Spildevandsplan for Tønder Kommune