Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Principper til rammeområder

Principper til rammeområder

Kortlægningen bag risikobilledet vil blive inddraget i kommende kommuneplanlægningen og vil påvirke revisionen af rammeområder.

For rammeområder udgør risikokortlægningen kun en del af det, der bliver taget højde for i revision af rammeområder i kommuneplanen. Grundvandsbeskyttelse, naturinteresser, kystbeskyttelsesregler og planlovens bestemmelser om byudvikling er også afgørende. I et stort perspektiv må vi se, om der er andre hensyn, som taler for eller imod at udtage områder fra byudvikling eller dyrkning til buffer-zoner for oversvømmelse. Eksempelvis kan analyser vise, om det også vil være CO2 nedsættende at udtage et oversvømmelsestruet lavbundsareal.

Revision af rammeområder kan betyde, at nogle områder fortsat ikke udlægges til byudvikling, men skal være buffer-zoner i tilfælde af oversvømmelse. Det kan betyde, at ubebyggede områder bliver udtaget fra byudvikling og udvalgt som buffer-zone, da de er oversvømmelsestruede. Det kan også betyde, at vi vil undersøge mulighederne for, at natur- eller landbrugsarealer kan fungere både under normale situationer og som buffer-zoner i ekstremsituationer.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.