Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Klimatemaer Klimatilpasning og Landskab

Klimatilpasning og Landskab

Tønder Kommune har nogle helt unikke landskaber som marsk, mose, kyst og ikke mindst Vadehavet, som er udpeget til Nationalpark. Disse landskaber rummer et dyreliv, som er vigtig at tage højde for i klimatilpasningen. Landskaberne har stor værdi for Tønder Kommune - ikke mindst for turismen. Landskabet vil gradvist ændre sig, som klimaforandringer forårsager varmere og vådere vejr.

Risikobilledet viser, at nogle landskabsområder risikerer større og hyppigere oversvømmelser. Mange landskaber er robuste i sig selv og kan klare enkelte ekstremhændelser, men tilbagevendende hændelser kan sætte sine spor i landskabet.

Der skal tages højde for klimaforandringernes påvirkning af de landskabelige værdier, særligt de bevaringsværdige kulturlandskaber: Tønder Marsken og Ballum Marsken. Marsken skal fortsat udvikle sig og gradvist tilpasse sig klimaforandringerne, som en naturlig proces. Eventuelle klimatilpasningstiltag vil blive vurderet individuelt i forhold til det specifikke landskab. Ved udvikling af klimatilpasningstiltag i det åbne land vil vi bestræbe os på at skabe bedre vilkår for naturen gennem disse initiativer.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

landskab
landskab