Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Klimatemaer Klimatilpasning og Landbrug

Klimatilpasning og Landbrug

Klimaudfordringerne for landbruget omfatter risiko for oversvømmelse som følge af øget nedbør, øget vandstand i vandløbene og højt grundvand.  Landbruget udgør en vigtig del af Tønder Kommunes erhverv og traditioner. Derfor er det vigtigt at sikre, at udvikling i landbruget klimatilpasses og mulighederne for nye grønne teknologier udnyttes.

Risikobilledet viser, at landbrugsområder er i risiko for at blive påvirket af oversvømmelser fra både vandløb og regn. Desuden kan højt grundvand spille en rolle i nogle områder. Dette gør det ofte kompleks at finde ud af præcist, hvor problemet opstår og dermed hvad der er en god løsning. Derfor er en yderligere individuel analyse af områder i risiko for oversvømmelse vigtig, før klimatilpasningsprojekter kan udvikles.

Klimatilpasningsplanen har lovmæssigt størst fokus på oversvømmelser i kloakerede områder, som konsekvens af klimaforandringer. Ved oversvømmelser som følge af nedbør er lodsejeren ansvarlig for at klimatilpasse på sin grund. Oversvømmelser af offentligt vandløb på mark er som udgangspunkt ikke Tønder Kommunes ansvar, da Tønder Kommune alene er forpligtet til normal vedligeholdelse af vandløbene ifølge vandløbsregulativerne. Læs mere om ansvarsfordelingen ved oversvømmelse her. 

Rammerne for klimatilpasning beskriver hvordan Tønder Kommune vil arbejde med forskellige muligheder for at udlægge eller reservere nogle lavbundsarealer i risikoområder til buffer-zoner for oversvømmelse. Her kan der blive tale om landbrugsjord som udlæg til buffer-zoner.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

landbrug
landbrug