Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Klimatemaer Klimatilpasning og Kyst

Klimatilpasning og Kyst

Klimaforandringer betyder øget havvandsstigning samt øget risiko for stormflod. Det kan have stor betydning for Tønder Kommune, hvor kyststrækningen er et meget værdifuldt og rekreativt naturområde. Havdigerne, som beskytter størstedelen af de lavtliggende marskområder langs kysten mod oversvømmelse, vil blive udsat for en større belastning. Vi må forvente, at der komme flere stormfloder med højere vandstand. Derfor at det vigtigt, at tage højde for betydningen af den udvikling klimaforandringerne har på kystområdet. Tønder Kommune foretager regelmæssige observationer af digernes tilstand i samarbejde med Kystdirektoratet og Digelagene.  Det er Tønder Kommunes mål at beskytte befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod, oversvømmelse og erosion samt at øge befolkningens mulighed for færdsel langs kysten.

Risikobilledet for kyststrækninger er baseret på en screening af oversvømmelser som følge af havvandsstigninger i 2050. Det viser sjældne oversvømmelser ved digerne ved Vadehavet, men fortæller ikke noget kvalificeret om digesikkerheden. Screeningen for at Rømø er yderst usikker og siger ikke noget kvalificeret om de faktiske forhold.

De eksisterende rammer for kystbeskyttelse og kystsikring, som reguleres af kystbeskyttelsesloven, udgør også rammerne for klimatilpasning af Tønder Kommunes kyststrækning. Loven bliver administreret af Kystdirektoratet. Tønder Kommune udtaler sig til Kystdirektoratet i sager om kystbeskyttelse, der påvirker kommunes kyststrækning. Tønder Kommune vil arbejde for løbende at tilegne sig mere viden om klimabetinget havvandstigninger og konsekvenserne heraf.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

kyst
kyst


Links

Kommuneplan for Tønder Kommune

Kystbeskyttelseslov