Klimatilpasning og Kulturarv

Kulturarv er værdifuld og omfangsrig i Tønder Kommune i form af fredede og bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Mange af disse er placeret og konstrueret efter de givne klimatiske forhold, men vi skal være opmærksom på, at klimaforandringerne påvirke dem. Fortidsminder kan være uerstattelige, og det er langt mere omfattende at restaurere kulturarv end at sætte nybyggeri i stand. Kulturarven har en stor fælles kulturel og historisk værdi ikke bare for Tønder Kommune, men hele Danmark. Derfor er kulturarven også et vigtig aktiv for turismen i Tønder Kommune.

Risikobilledet viser, at kulturarven traditionelt set er klimatilpasset og derfor ikke i stor risiko for at blive ramt af oversvømmelser. Tønder Kommune vil være opmærksomme på hvordan fremtidige analyser viser, at kulturarven påvirkes af klimaforandringerne.

Da vores kulturarv er unik med hensyn til væftsbebyggelse, vil Tønder Kommune betragte kulturarven individuelt i forhold til klimaforandringerne. Hvis der opstår tilfælde hvor vi skal klimatilpasse kulturarv vil Tønder Kommune være aktiv i at udvikle projekter, hvor også nationale interessenter og eventuelle private organisationer bidrager til at sikre vores fælles kulturarv.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

kulturarv
kulturarv