Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Klimatemaer Klimatilpasning og Grundvand

Klimatilpasning og Grundvand

Grundvandsspejlet er generelt højt i Tønder Kommune. Det betyder at, klimaforandringerne vil udfordre mange områder, hvor de øgede mængde regnvand ikke kan nedsive. Der er også særlige klimaudfordringer de steder, hvor grundvand i visse perioder står meget højt.

De klimatiske forhold på Rømø skaber udfordringer og muligheder, som ikke findes andre steder i Tønder Kommune. Grundvandet har altid stået højt på Rømø, og der har været tradition for at leve med de klimatiske forhold. Det har været ved at bygge på værft eller forhøjninger i landskabet og ved kun at benytte sommerhuse i de tørre perioder (om sommeren). Denne tilgang med at klimatilpasse brug og adfærd, er den sikreste måde at imødekomme klimaudfordringer på.

Risikobilledet viser, at kun få områder vil opleve en stigning i grundvandet. Derfor vil Tønder Kommune fokusere på de nuværende grundvandsforhold. Høj grundvandsstande udfordringrer håndteringen af regnvand i visse byer og byområder. Det bør håndteres inden for rammerne af spildevandsplanen. Vi forudser også, at der vil være ejendomme i det åbne land, som ikke kan forbedre deres rensning af spildevand ved nedsivning. Tønder Kommune vil følge udviklingen med nye analysemetoder inden for klimaforandringer og grundvandsstigninger.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

grundvand
grundvand