Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Klimatemaer Klimatilpasning og By

Klimatilpasning og By

Nogle af de mest sårbare områder overfor oversvømmelser er i byerne, der har værdifulde bygninger, infrastruktur og funktioner med stor samfundsmæssig værdi som skoler, sundhedshuse og el-forsyningsstationer. Byerne har store befæstede arealer og er derfor generelt mere sårbare overfor oversvømmelser forårsaget af regn end det åbne land. Der er simpelt hen mere vand som skal ledes væk pga. de befæstede arealer, hvor der ingen nedsivning sker. I områder med fælles kloakering er der desuden risiko for, at en blanding af regn- og spildevand løber ud i naturen eller kommer op af kloaker i byen.

Regnvand i byer kan betragtes som en ressource. Klimatilpasning af byer, til at kunne håndtere mere regnvand, giver mulighed for at bruge vand som et aktivt element i bylivet. Rekreative områder og pladser i byen kan blive forgrønnet og forskønnet samtidig med, at byen bliver klimatilpasset. Derfor skal vi med klimatilpasningsprojekter i byen søge en synergieffekt med andre formål samt finde et æstetisk udtryk, som forbedrer omgivelserne.

Risikobilledet viser, at enkelte boligområder er i lav risiko for skader ved oversvømmelse, og at enkelte bygninger er i høj risiko. Kloakeringsforholdene spiller en vigtig rolle for boligområder, som er fælles kloakerede. Fælles kloakerede boligområder vil blive separat kloakerede med tiden, hvilket vil ændre på afledningen af regnvand. Ved en sådan omlægning af kloakeringen er det muligt at klimatilpasse disse områder. Se hvilke oversigten over fælleskloakerede områder i Spildevandsplanen. Der bør tages en individuel vurdering af den enkelte bygning i høj risiko for oversvømmelse og hvilke tiltag, der kan foretages. Det kan eksempelvis være afkobling af regnvand, grønt tag eller sikring af afløb.

Rammerne for klimatilpasning i byerne er for offentlige arealer, offentlige bygninger og kloaker fastsat ved lovgivning. Disse områder bliver sikret i henhold til det serviceniveau, som er fastsat i spildevandsplanen (i fælles kloakerede områder én gang hvert 10. år og i separat kloakerede områder én gang hver 5. år). Grundejere er selv ansvarlige for at beskytte sin klæder mod oversvømmelse og hele ejendommen mod større oversvømmelser end dem, som serviceniveauet dækker. Handleplanen beskriver aktuelle tiltag og initiativer for klimatilpasning i byen.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

regn i byen
regn i byen


Links

Spildevandsplan for Tønder Kommune