Rammer for Klimatilpasning

Vi skal med denne første klimatilpasningsplan for Tønder Kommune sætte rammerne for, hvordan vi vil arbejde med klimatilpasning. De vil blive revideret, når klimatilpasning bliver et uddybet tema i næste kommuneplan for Tønder Kommune. Dette afsnit præciser hvilket niveau for klimatilpasning vi arbejder med. Retningslinjer og Generelle rammer for lokalplanlægning fastsætter hvad vi gør på et overordnet niveau. Det er på baggrund af risikobilledet og Tønder Kommunes mål og visioner for klimatilpasning. Principper til rammeområder beskriver, hvordan vi vil arbejde videre med klimatilpasning i revision af rammeområder i den kommende kommuneplan for Tønder Kommune.

Klimatemaer beskriver klimaudfordringerne, risikobillede og de overordnede handlerum i forhold til en række temaer, som dækker de forskellige interesser i Tønder Kommune. Det er by, vandløb, kyst, grundvand, landbrug, landskab og kulturarv.

Relation til øvrige planer beskriver hvordan klimatilpasning påvirker den øvrige planlægning i Tønder Kommune.

Ansvarsområder giver et indblik i hvilke aktører, der er relevante i forskellige situationer med klimatilpasning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

regn i byen
regn i byen