Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Ansvarsområder Tønder Kommune

Tønder Kommune

Tønder Kommune er ansvarlige for vedligeholdelse af offentlige arealer, som veje, pladser og grønne områder. Her skal kommunen sikre, at kloakkerne har tilstrækkelig kapacitet. Det sker gennem spildevandsplanen og derved det fastsatte serviceniveau. For ikke kloakerede områder fastsætter vandløbsregulativer og kystbeskyttelsesloven under hvilke forudsætninger, Tønder Kommune har et ansvar.

Når kommunen følger regulativerne for vedligeholdelse af vandløb, har kommunen ikke erstatningspligt for eventuelle oversvømmede arealer ned til vandløb. Ansvaret for klimatilpasning af vandløb ligger som udgangspunkt hos dem, der har gavn og nytte. Hvis der er særlige almene samfundsmæssige interesser som eksempelvis befolkningens sikkerhed eller miljømæssige målsætninger, vil kommunen også kunne klimatilpasse vandløb.

Tønder Kommune er ansvarlig for kystbeskyttelse sammen med Kystdirektoratet, som er myndighed på kystbeskyttelsesloven. Tønder Kommune står for det fremskudte dige ved Højer, og skal sikre de fastlagte dimensioner og vedligeholdelsen af diget. Tønder Kommune har sammen med Kystdirektoratet administrativt økonomisk tilsyn med digelagene, som driver og vedligeholder digerne. Klimaforstærkning af digerne vil være nye projekter, der skal behandles efter kystbeskyttelsesloven.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

offentlige arealer
offentlige arealer