Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Ansvarsområder Grundejerne

Grundejerne

Det er dit ansvar at beskytte din ejendom mod vand i kælderen. Tønder Forsyning skal sikre mod vand i stueplan, hvis du bor i et kloakerede område, op til serviceniveauet. For offentlige arealer er kommunen hovedansvarlig. Det betyder eksempelvis, at hvis din ejendom bliver oversvømmet af regn- og spildevand fra en offentlig vej, skal du henvende dig til kommunen. I tilfælde af ekstrem skybrud sikrer beredskabsloven, at kommune yder en forsvarlig indsats mod skader i sådanne situationer, men hverken kommune, forsyningen eller staten er ansvarlig for at beskytte bebyggelse mod oversvømmelse. Du kan vælge selv at beskytte din ejendom mod oversvømmelse udover det serviceniveau, forsyningen og kommune har fastsat. Som boligejer kan du altid hjælpe til med at mindske presset på kloakkerne. Du kan sørge for at aflede så meget regnvand som muligt på egen grund. Du kan læse mere om, hvordan du kan beskytte din ejendom i Planens betydning for min ejendom.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

vand i boligområde
vand i boligområde