Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Ansvarsområder

Ansvarsområder

Klimatilpasning er en tværfaglig disciplin, som involverer fagfolk, forvaltninger og organisationer såvel som borgere på tværs af interesse områder. Derfor skal klimatilpasningstiltag være helhedsorienteret og gerne favne flere problemstillinger og fagområder i samme projekt. Dette skaber gode muligheder for fælles involvering i og finansiering af projekter.

Samtidig er det vigtigt at afklare hvilke aktører, der har hvilke ansvarsområder ved klimatilpasning. Dette kan være komplekst, da der er flere forskellige love, som påvirker klimatilpasningsområdet. Standardiserede modeller for finansiering af anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter er stadig under udvikling. Tønder Kommune vil gerne hjælpe med at afklare ansvarsfordeling og finansiering ved klimatilpasningsprojekter. Ansvarsfordelingen kan variere fra situation til situation og vil, derfor blive vurderet individuelt i hvert tilfælde. Overordnet kan man sætte nogle retningslinjer op for, hvem du skal henvende dig til hvornår:

Tønder Kommune

Tønder Forsyning

Grundejerne

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.