Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Politik og Mål Vision

Vision

Nogle klimaforandringer forekommer gradvist over lang tid, mens andre, som eksempelvis skybrud, kan ske med kort varsel. Derfor består planen for klimatilpasning i Tønder Kommune af både langsigtede strategier og kortsigtede tiltag, hvor det er nødvendigt.

Tønder Kommunes vision for klimatilpasning er:

  - At klimatilpasning fremadrettet indgår som en integreret del af planlægning og udvikling i kommunen.

Konkret skal klimatilpasning indgå direkte i kommuneplanstrategi, kommuneplan, vand- og natur-handleplaner, spildevandsplan, vandforsyningsplan, beredskabsplan og lokalplaner vedrørende større ny udstykning og bebyggelse. Det vil sige at, vi tager hensyn til klimatilpasning på alle niveauer i planlægningen og sikrer at, der bliver taget højde for klimaforhold i kommunes udvikling.

 - At klimatilpasning i Tønder Kommune bliver bred, helhedsorienteret og favner hele kommunen.

Konkret skal vi lave analyser for hele kommunen, så vi har et oplyst grundlag til at arbejde videre med strategier for klimatilpasningen. Det vil sige at, vi tager højde for alle forhold i kommunen fra kyst til landbrug, fra by til naturlandskaber.

 - At udvikle nødvendige klimatilpasningstiltag i synergi med andre formål.

Konkret skal der hver gang der er behov for at lave klimatilpasningstiltag undersøges, hvilke andre formål og funktioner, der kan blive udviklet eller forbedret som del af samme projekt. Det kan være rekreative aktiviteter i byområder, naturgenopretning i det åbne land eller forbedring af infrastruktur. Ligeledes skal vi undersøge mulighederne for at lave klimatilpasningstiltag i forbindelse med almindelige planlægnings- og anlægningsprojekter. Det vil sige, at klimatilpasning bliver en naturlig del af alle projekter.

 - At Tønder Kommune arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med klimatilpasning.

Konkret skal alle relevante interessenter samarbejde på tværs af fagligheder fra projektstart, så der bliver skabt gode forudsætninger for at finde nyskabende og helhedsorienterede løsninger til klimatilpasning i konkrete situationer. Det vil sige at, vi arbejder sammen på tværs af fagligheder og organisationer.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

vision
vision