Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Politik og Mål

Politik og Mål

Klimatilpasning er at tilpasse eksisterende forhold og kommende udvikling til at være robust overfor fremtidige klimaforandringer. Dette er den første klimatilpasningsplan for Tønder Kommune, som er et tillæg til kommuneplan nr. 24-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Fremadrettet vil klimatilpasningsplanen bliver del af kommuneplanen og blive revideret hver 4. år.

Historisk har udviklingen i Tønder Kommune naturligt taget højde for de klimatiske forhold. Tidligere har vi bygget gårde på værft i de lave områder. Vi har sikret bebyggelse og land ved at bygge diger og sluser i takt med den klimatiske udvikling, men forudsætningerne vil ændre sig. Klimaforandringer betyder mere regn, mere vind, højere temperaturer, vandstandsstigninger og flere ekstremvejrhændelser. Kloak- og afvandingssystemer er dimensioneret efter forudsætninger, der vil fremover ændre sig som følge af klimaforandringerne. Det stiller nye krav til klimatilpasning, som skal indarbejdes i Tønder Kommunes planlægning.

Denne første klimatilpasningsplan for Tønder Kommune giver for første gang en overordnet og grovkornet kortlægning af risikoen for oversvømmelse i Tønder Kommune. Kortlægningen har hovedfokus på byerne. Kortlægningen danner baggrund for en handleplan, som beskriver kommunens kommende indsats for klimatilpasning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

vand 
vand ved Tøndermarsken