Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Politik og Mål Klimaudfordringer i Tønder Kommune

Klimaudfordringer i Tønder Kommune

Grundlaget for denne klimatilpasningsplan er fastlagt af en politisk aftale mellem Regeringen og KL. Den fokus er på oversvømmelser, som belaster kloaksystemerne i byerne. Kortlægningen af risikoen for oversvømmelse i byerne giver et overblik i disse områder. I Tønder Kommune påvirker klimaforandringerne det åbne land væsentligt, men omfanget er vanskeligt at fastsætte gennem screeningskortene.

Nogle klimaudfordringer påvirker Tønder Kommune gradvist over længere tid. Dem skal vi arbejde med at klimatilpasse løbende. Det er særligt vedrørende vandløb-, grundvands- og havvandsstigninger. Disse har tendens til at være mest udbredt i vinterhalvåret.

Flere ekstreme vejrhændelser vil statistik set påvirke Tønder Kommune i form af ekstremregn og stormflod. Ekstremregn vil oftest forekomme om sommeren. At klimatilpasse for sådanne pludselige hændelser, kræver en afvejning af kapacitet og serviceniveau for at kunne vurdere og prioritere nødvendige klimatilpasningstiltag.

Klimatilpasningen skal tage højde for forskellen på sommer og vinter situationer. Ligeledes er klimaforandringers tidshorisont, om det sker over lang tid eller pludseligt, afgørende for hvordan der skal klimatilpasses.

Klimaforandringerne påvirker hele Tønder Kommune. For at forstå udstrækningen af klimaudfordringer og skabe overblik over tilstanden i kommunen, bliver klimaudfordringerne beskrevet i forhold til en række forskellige emner: By, Vandløb, Kyst, Landbrug, Landskab og Kulturarv.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

vand fra havet
vand fra havet