Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Politik og Mål Forudsætninger

Forudsætninger

Klimaforandringer vil i Danmark generelt betyde, at temperaturen stiger og der komme mere regn. Ekstremhændelser vil forekomme oftere med større intensitet og varighed. Havvandstanden og grundvandsspejlet vil efter alt forventning stige. Den politiske aftale mellem Regeringen og KL, som danner rammen for klimatilpasningsplanen, har fokus på vand: Havvand, grundvand, vandløb og nedbør. Derfor tager denne klimatilpasningsplan ikke højde for følgende klimaforandringer: Øget vind og storme samt øget temperaturer, og dermed mere tørke i sommerhalvåret.

Denne klimatilpasningsplan er baseret på fremskrivninger frem til år 2050 efter FN’s A1B scenario. Generelt er der usikkerhed om, hvordan klimaet ændrer sig på længere sigt.  Modeller og scenarier for fremskrivning af klimaet bliver løbende forbedret. Derfor skal planlægning tage højde for usikkerheder. Der bliver taget højde for de kendte usikkerheder ved kortlægningen for denne klimatilpasningsplan i vurderingen og prioriteringen af kortlægningen.

Klimaforudsætningerne kan blive ændret i kommende revisioner af planen, fordi vi får ny viden om nogle af de komplekse klimaudfordringer i kommunen.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

kraftig regn
kraftig regn