Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Planens betydning for min ejendom

Planens betydning for min ejedom

Afsnittet om Risikobilledet giver et overblik over, hvordan vi kan forvente, at klimaforandringerne påvirker Tønder Kommune. Kortmaterialet i denne første klimatilpasningsplan giver en fremskrivning af klimaforandringerne i byerne (de kloakerede områder), men kun en løs vurdering af klimaforandringerne i det åbne land (de ikke kloakerede områder). Det kan give dig som borger et billede af, hvilke områder er særlig truet af oversvømmelser.

Som borger er du i udgangspunktet selv ansvarlig for at klimasikre din ejendom. Du kan læse mere om ansvarsfordelingen mellem dig, Tønder Kommune og Tønder Forsyning i tilfælde af oversvømmelse. Der er en række ting du kan gøre for at klimatilpasse din ejendom:

 - Tønder Kommune og Tønder Forsyning opfordrer private grundejere både for boliger og erhverv at til klimatilpasse egen grund. Dette kan ske ved Lokal Afledning af Regnvand (LAR), som blandet andet omfatter lokale regnbede, grønne tage og forsinkelsesbassiner. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det er langt fra alle steder i Tønder Kommune, hvor jordbunden egner sig til nedsivning. Nedsivningsanlæg kræver en tilladelse fra Tønder Kommune.

 - Tønder Forsyning og Tønder Kommune kan gennem spildevandsplanen udpege særlige boligområder til at træde ud af regnvandskloakeringen. Det kan ske, hvis der i området er gode forudsætninger for at kunne håndtere regnvandet på egen grund. I disse tilfælde kan det være muligt for at få tilbagebetalt dele af tilslutningsbidraget.

Der er mulighed for at fundraise til projekter med nytænkende løsninger eller projekter af større omfang. Du kan som individuel borger eller i en gruppe søge om penge til at få gennemført et idéprojekt til klimatilpasning. De fleste støttemuligheder kræver en høj grad af borgerinvolvering. Tønder Kommune vil støtte op om borger initiativer til klimatilpasning med vejleding og rådgivning.

Pulje til Grønne Ildsjæle. Det er muligt for enkelte personer eller foreninger og organisationer at gå sammen om at søge penge til klimatilpasningsprojekter.

I handleplan for klimatilpasning kan du se, hvilke tiltag Tønder Kommune og Tønder Forsyning vil tage for at klimatilpasse de områder i Tønder Kommune, som er påvirket af klimaforandringer.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

regnvejr
regnvejr


Links

LAR metoder

Pulje til Grønne Ildsjæle