Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Handleplan for Klimatilpasning Klimatilpasningsprojekter Pilot projekter

Pilot projekter

Tønder Forsyning og Tønder Kommune vil samarbejde om et projekt i Tønder by, hvor radar målinger vil blive brugt til intelligent at styre kloakafstrømninger af regnvand i tilfælde af kraftig regn. I den forbindelse er det muligt at anlægge nye regnvandsbassiner i Tønder by, som også tjener rekreative formål. Projektet er nu i en fase for behovsafdækning og idéudvikling. Det ligger derfor stadig åbnet, hvilke konkrete tiltag, hvor og med hvilke interessenter projektet ender med. Tønder Forsyning er projektleder på projektet, som bliver støttet af Grøn Omstillings Fond.

 

Spildevandsplanen fastlægger projekter til håndtering af spilde- og overfladevand i kloakerede områder. Tønder Forsyning står for at gennemføre disse projekter. Nogle af disse projekter omfatter klimatilpasning. Generelt kan projekter fastsat af spildevandsplanen om overfladevand, kloakrenovering, kloakering af det åbne land og omlægning til separat- eller spildevands kloakering have indflydelse på oversvømmelsesrisikoen i et område. Derfor skal alle klimatilpasningsprojekter forholde sig til spildevandsplanen. For større projekter et det muligt at lave et tillæg til spildevandsplanen.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

vand i byen
vand i byen