Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Handleplan for Klimatilpasning Helhedsorienteret klimatilpasning Samarbejde mellem kommune, forsyning og borgere

Samarbejde mellem kommune, forsyning og borgere

Klimatilpasning er en forholdsvis ny disciplin, og det er endnu ikke fuldt afprøvet i praksis, hvilke lovgrundlag er afgørende for klimatilpasning. Finansieringen af klimatilpasningstiltag rejser også en række spørgsmål. Disse vil blive afklaret i løbet af de nærmeste år, når klimatilpasningsprojekter er gennemført i hele landet. Ét er dog sikkert: Det kræver et bredt samarbejde at gennemføre klimatilpasningsprojekter. Ofte er det ikke én part, der har det fulde ansvar for klimatilpasning, det er derimod en fælles opgave. Borgerinvolvering er vigtig for at gennemføre klimatilpasningsprojekter og opnå den bedste drift.

Tønder Forsyning har mulighed for at finansiere de fleste typer af regnvandshåndtering over spildevandsbidraget. Hvis ønsket er at udforme et område til at kunne rumme regnvand og samtidige kunne fungere som rekreativt område, er det muligt at søge Forsyningssekretariatet om at kunne finansiere det over spildevandsbidraget. Der er også mulighed for at opdele et større projekt i eksempelvis regnvandshåndering og byfornyelse, hvor finansieringen ligeledes bliver opdelt.

Der kan være også tilfælde, hvor klimaforandringer berører en eller flere grundejere, og Tønder Kommune og Tønder Forsyning har ikke ansvar eller beføjelser til at hjælpe. Det kan være vanskeligt at se, hvilke muligheder man som borger har i sådanne situationer. Tønder Kommune bakker op omkring borgerinitiativer og vil gerne hjælpe med at afklare ansvarsfordeling og muligheder i forhold til relevant lovgivning ved problemstillinger med klimatilpasning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

samarbejde
samarbejde