Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Handleplan for Klimatilpasning Helhedsorienteret klimatilpasning Proces

Proces

Klimatilpasning er del af en planproces med forskellige faser, som tager højde for forskellige dele af klimatilpasning. Den strategiske planlægning afklarer, hvorfor vi klimatilpasser og hvad vi gør på et overordnet niveau. Den fysiske planlægning afklarer hvad vi kan gøre mere præcist og hvor. Her er kortlægningen afgørende. De fysiske projekter afklarer hvor præcis vi kan gøre noget og hvordan.  Driften af et projekt afklarer hvordan vi skal vedligeholde klimatilpasningsprojekter, så de fungerer optimalt. Processen kan ses i diagrammet nedenfor, og bliver konkretiseret i afsnittet helhedsorienteret klimatilpasning.

Det er vigtigt at have indgående kendskab til alle faser i et klimatilpasningsprojekt. Hvis en projektidé er i overensstemmelse med den eksisterende planlægning, herunder  retningslinjer og rammeområder, er det forholdsvis nemt at gennemføre projektet. Hvis en projektidé derimod ligger udenfor den eksisterende planlægning, er det nødvendigt at undersøge forholdene nærmere. Enten er der behov for en ny og mere præcis kortlægning, som giver belæg for at ændre rammeområder ellers skal projektet placeres inden for et mere hensigtsmæssigt rammeområde.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.