Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Handleplan for Klimatilpasning Helhedsorienteret klimatilpasning

Helhedsorienteret klimatilpasning

Klimatilpasning skal fra start være del af hele planlægningsprocessen i Tønder Kommune. Det kræver, at vi arbejder tværfagligt både internt i Tønder Kommune og eksternt med alle relevante interessenter. På følgende konkrete måder inddrager vi klimatilpasning i planlægning og drift:

Klimatilpasning skal indgå i den strategiske planlægning og vil, derfor blive et uddybet tema i den kommende kommuneplan for Tønder Kommune. Gennem retningslinjer og generelle ramme for lokalplanlægning skal vi sikre, at der ikke bliver udlagt oversvømmelsestruede arealer til byudvikling eller bebyggelse uden, at der parallelt i processen findes tekniske mulige og økonomiske rentable løsninger på klimatilpasning af arealerne og håndtering af overfladevandet. Endvidere vil rammeområderne blive revideret i næste kommuneplan.

Vi skal udarbejde en procedure for klimatilpasning i lokalplaner. Således at hver gang der bliver lavet en lokalplan for ny bebyggelse af en væsentligt størrelse, skal der tages højde for klimaet fra start i processen. Lokalplanvedtægter kan begrænse befæstede arealer, hvilket reducerer afstrømningen af overfladevand. Der er muligt, at lave robuste løsninger, som håndterer regnvandet fra tage og befæstede overflader, samtidig med at der skabes rekreative værdier.

Klimatilpasning af de kloakerede områder er et vigtigt element i spildevandsplanen. Derfor er det vigtigt at klimatilpasning forholder sig til spildevandplanen i disse områder. Hvis et projekt påvirker overfladevandet i de kloakerede områder og fremmer klimatilpasning, men ikke er i overensstemmelses med spildevandsplan, kan der udarbejdes et tillæg til spildvandsplanen.

Vi vil klimatilpasse Tønder Kommunes egne bygninger og udearealer, hvor der er et behov for det. Når vi ombygger, vedligeholder og energirenoverer bygningerne, vil vi undersøge mulighederne for at klimatilpasse. Det kan være ved at opsamle og forsinke regnvandet, grønne tage og minimere befæstede udearealer eller installere højvandslukker til afløb.

Klimatilpasning kan med fordel indtænkes i næsten alle anlægsprojekter. Derfor vil Tønder Kommune samarbejde med Tønder Forsyning om at udvikle et princip for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning ved anlægsprojekter. Det kan eksempelvis være vejprojekter, grønne fælles arealer, ny parkeringspladser, når Tønder Kommune selv bygger nyt eller renoverer bygninger. Når vi planlægger et projekt, skal vi undersøge mulighederne for at indarbejde klimatilpasningstiltag. Vi kan optimere og spare anlægsomkostninger ved eksempelvis at skifte varmerør, lægge ny belægning og klimatilpasse en vejprofil på samme tid.

Ved kommende projekter med klimatilpasning i grønne byområder, offentlige pladser, veje og lignende vil Tønder Kommune sikre, at klimatilpasningstiltag bliver vedligeholdt, så de fungerer optimalt. Nogle projekter kan være et samarbejde mellem Tønder Kommune og Tønder Forsyning, hvor drift såvel som anlæg bliver fordelt mellem parterne. Tønder Kommune er desuden opmærksom på, at klimaforandringerne kan ændre eksisterende forhold således, at nogle områder skal vedligeholdes anderledes eller oftere for at være tilpasset til fremtidens klima.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

helhedsorienteret arbejde
helhedsorienteret arbejde