Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Handleplan for Klimatilpasning

Handleplan for Klimatilpasning

Handleplanen for klimatilpasning tager udgangspunkt dels i risikobilledet og dels i Tønder Kommunes mål og vision for klimatilpasning. Detaljeringsniveauet i risikokortene er afgørende for, hvor præcis handleplanen kan være. Handleplanen beskriver, hvad Tønder Kommune vil gøre for at klimatilpasse kommunen. Disse handlinger er beskrevet i det følgende. De ønskede resultater af handleplanen er ikke beskrevet, da de afhænger af de enkle projekters endelige udførsel.

Handleplanen viser hvordan, vi konkret vil arbejde med klimatilpasning i Tønder Kommune. Helhedsorienteret klimatilpasning beskriver hvordan vi arbejder med klimatilpasningsplanlægning, som en integreret del af planlægningen i Tønder Kommune. Handlingerne er opdelt i Yderligere analyser og Klimatilpasningsprojekter, disse fastlægger hvilke initiativer til projekter Tønder Kommune vil arbejde for bliver gennemført.

Handleplanen beskriver, hvilke klimatilpasningstiltag Tønder Kommune vil arbejde for. De konkret tiltag og projekter er ikke i gang endnu. Dermed er projektbeskrivelse, de involverede parter i projekter, finansiering af projekter og ikke mindste det endelige resultat af projekter ikke på plads. Der ligger en naturlig uvished om, hvordan projekter vil udvikle sig. Dette er også en mulighed for at være med til at præge et projekt som interesseret borger, interesseorganisation eller direkte involveret grundejer.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

klar til regn
klar til regn